پخش زنده

اجتماعی و سیاسی

بین المللی

اقتصادی

ناتوانی ابراهیم رئیسی از کنترل بازار خودرو

قیمت خودرو دیروز شنبه ۲۲ آبان به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. ...

Read More »

کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید کارگران در شش ماه

در حالی کە هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱ میلیون تومان رسیدە است، حداقل دستمزد ...

Read More »

تورم و گرانی مردم ایران را راهی بازار اجناس دست دوم کرد

بە دلیل کاهش شدید قدرت خرید جامعه و افزایش قیمت لباس‌های نو، بسیای از خانوادەهای ...

Read More »

گزارش مؤسسه فریزر از بحران شدید اقتصادی جمهوری اسلامی: رژیم ایران به‌لحاظ اقتصادی در ردیف۱۶۰ در میان ۱۶۵کشور رسیده است

مؤسسه فریزر در بررسی خود از وضعیت اقتصادهای جهان روز جمعه ۹مهر اعلام کرد که ...

Read More »

حقوق بشر