پخش زنده
Home » اجتماعی و سیاسی » تداوم تجمع غارت شدگان بورس با شعار «روحانی بی شرف»

تداوم تجمع غارت شدگان بورس با شعار «روحانی بی شرف»

روز ٣٠ فروردین، همزمان با سقوط دوبارەی شاخص کل بورس، گروهی از مالباختگان بورس با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شعارهایی همچون “روحانی بی‌شرف اعدام باید گردد”، “مرگ بر روحانی” و “ما دیگە رای نمی‌دیم” سر دادند.

مالباختگان بورس در مشهد هم مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.

بە نظر می‌رسد با تغییر شعارها و محل تجمعات، ادامەی سریال بی‌پایان اعتراضات سهامداران مالباختەی بورس وارد مرحلەی نوینی شدە است.

مالباختگان بورس هفتە گذشتە با تجمع اعتراضی در ساختمان بورس اوراق بهادار پرچم بورس را بە نشانەی اعتراض پایین کشیدند و تلاش آنها برای ورود بە ساختمان بورس با ممانعت نیروهای انتظامی بی‌نتیجە ماند.

سیر نزولی شاخص کل بورس ایران همچنان ادامە دارد و این روند روزانە بسیاری از سهامدارانی را کە توسط دولت، سازمان بورس و شخص علی خامنەای بە سرمایەگذاری در این عرصە تشویق شدە بودند را نسبت بە آیندە نآمیدتر کردە است.

شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز، با افت ٥٤٥٠ واحدی بە کانال یک میلیون و ٢١٩ هزار واحد سقوط کرد. افت بورس از سقوط یکبارەی شهریورماه سال گذشتە تاکنون، همچنان در نوسان منفی بە سر می‌برد و پیوستە بر تعداد سهامداران مالباختە افزودە می‌شود.

ناظرین بر این باور هستند کە سیاست‌های تشویقی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار در پی خطابەهای نفر نخست نظام، علی خامنەی برای انباشت سرمایەی عمومی در بورس با توجە شاخص‌های کلی اقتصادی و ساختار رانتی و متکی بە نفت کنونی موجب مالباختگی بیشتر سرمایەگذاران خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...