پخش زنده
Home » حقوق بشر » بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در خصوص مسئولیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ جان «زندانیان عقیدتی»

بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در خصوص مسئولیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ جان «زندانیان عقیدتی»

در پی قتل ناجوانمردانه زندانی عقیدتی آقای بهنام محجوبی در بهداری زندان اوین با مسمویت دارویی ، بدینوسیله «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نگرانی شدید خود را در خصوص تامین امنیت جانی و حفظ سلامتی زندانیان عقیدتی سیاسی در زندانهای ایران و بویژه «زندانیان درویش» اعلام می دارد.

یاد آور می شود مجازات هر زندانی محدود به مواردی است که در حکم نهایی تایید شده در دیوان کشور مندرج می باشد و زندانی نباید بیش از آنچه که دادگاه مقرر داشته است مجازات گردد. همچنین برابر مفاد مواد ٢۴ ، ۴٠ ، ۴١ ، ٧٠ ، ١٠٣ ،١١١، ١١٣، ١١۴ ، ١١۵ و ١١۶ آيین نامه اجرايي «سازمان زندانها» و اقدامات تامیني و تربیتي كشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴، زندانی باید منظما تحت نظارت‌های بهداشتی، پزشکی و روان‌شناسی بوده و بدین لحاظ مسئولیت حفظ امنیت و تامین جانی و سلامتی او بطور کامل برعهده مقامات زندان می باشد.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه تمامی محافل مجامع حقوق بشری و سازمانهای بین المللی و دولتهای جهان را به این واقعیت مسلم و غیر قابل انکار جلب می نماید که مسئولیت تامین امنیت جانی و حفظ سلامتی زندانیان عقیدتی و سیاسی بویژه همسلکان زندانی مقتول «بهنام محجوبی» که باگذشت سه سال از فاجعه خیابان «گلستان هفتم» هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بسر می برند بر عهده مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این راستا «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از همه دولتهای جهان و بویژه دولتهای دمکرات و متعهد به ارزشهای «حقوق بشر» درخواست می کند تا حصول اطمینان لازم در خصوص تامین امنیت جانی و حفظ سلامتی زندانیان عقیدتی سیاسی بویژه «دراویش گنابادی» کلیه تعاملات خود را با نظام حاکم بر ایران معلق ساخته و ادامه این تعاملات را مشروط به تعهد مقامات نظام جمهوری اسلامی به مسئولیت پذیری و رعایت مفاد «کنواسیون های بین المللی» و نیز آئین نامه های داخلی ناظر بر لزوم تامین امنیت جانی برای زندانیان و بویژه زندان عقیدتی بنمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...