پخش زنده
Home » حقوق بشر » شاکر بهروز به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه بازگشت

شاکر بهروز به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه بازگشت

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، شاکر بهروز دزج ، زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعتی پیش به بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

بامداد روز پنجشنبە خواهر «مامل محمدی» آخرین شاکی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام «شاکر بهروز» کە بە قتل «مامل محمدی» متهم شدە، اعلام رضایت کرد و خانوادە شاکی از پافشاری برای اعدام این زندانی صرفنظر کردند.

دو روز پیش اطلاعات سپاه شاکر بهروز را مجبور بە طلب بخشش از خانوادە «مامل محمدی» جلو دوربین کرد.” این زندانی سیاسی دارای ١٢ شاهد عینی بود، مبنی بر عدم حضور وی در محل قتل پاسدار مامل محمدی و این اتهام ساختگی توسط سپاه پاسداران طراحی شده بود.

شاکر بهروز محکوم به اعدام صبح روز چهارشنبە از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهانە دیدار با یکی از اعضای خانوادە بە مکانی نامعلوم منتقل شد، سپس وی از طریق تماسی کوتاه از خطر اجرای حکم خود خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...