پخش زنده
Home » برچسب: موسوی لارگانی

Tag Archives: موسوی لارگانی

اعتراف نماینده مجلس فرماشی نظام به مافیای هزار فامیل « غارت و چپاول» دولت رئیسی

آخوند موسوی لارگانی نماینده مجلس فرمایشی رژیم یکشنبه ۱۱اردیبهشت، طی سخنانی در مجلس به گوشه‌ای از مافیای هزار فامیل درهم تنیده غارت و چپاول که «سره از ناسره» آن مشخص نیست اعتراف کرد. وی با بیان این‌که «وضعیت وزارت کار اورژانسی است» گفت:… تهی کردن این وزارتخانه از نیروهای کارآمد، با تجربه و غیرسیاسی موجب شد تا تجمعات نوظهوری توسط ...

Read More »