پخش زنده
Home » برچسب: مدرسه مصباح

Tag Archives: مدرسه مصباح

گزارشی از بودجه هنگفت صرف شده برای «مدرسه مصباح»

‌ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در چند سال «۹۰۰میلیارد تومان» برای «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» که به «مدرسه محمدتقی مصباح یزدی» مشهور است، صرف کرده است. در ظرف شش سال گذشته از محل بودجه دولت معادل مخارج و هزینه‌های پنج هزار و ۷۰۰ خانوار شهری» را برای «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» خرج کرده است؛ یعنی ...

Read More »