پخش زنده
Home » برچسب: فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران

Tag Archives: فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران

فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران تهدید خبرنگاران در آستانە انتخابات نظام را محکوم کرد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران با تایید اعمال فشار و تهدید روزنامەنگاران از سوی عوامل سرکوب جمهوری اسلامی، احضار و اخطار بە خبرنگاران را در این رابطە محکوم کرد. قرارگاه ثاراللە و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با احضار و تهدید از خبرنگاران خواستەاند تا از افشاگری‌ها علیە روند انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی و بە ویژە پوشش جزئیات خبری در مورد کاندیداهای کنار ...

Read More »