پخش زنده
Home » برچسب: شاکر بهروزی

Tag Archives: شاکر بهروزی

صدور دومين حكم اعدام، برای زندانی سیاسی کرد با اتهامات ساختگی!

امروز شنبە شاکر بهروزی زندانی سیاسی کرد و اهل ارومیە طی دو حکم جداگانە برای دومین بار بە اعدام محکوم شد. شعبە دوم دادگاە انقلاب ارومیە، حکم اعدام شاکر بهروزی را بە اتهام “بغی” و عضویت در حزب کوملە صادر کرد و همچنین در پروندە دیگری بە اتهام کشتن یکی از اعضای سپاە پاسداران توسط شعبە یک دادگاە کیفری ارومیە ...

Read More »