پخش زنده
Home » برچسب: انسولین

Tag Archives: انسولین

سرگردانی بیماران دیابتی برای تهیه انسولین

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است کە بیماران دیابتی با بحران دسترسی بە انسولین دست‌وپنجە نرم می‌کنند. در حالی کە رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعا کردە بود از ابتدای سال ٥٠٠ میلیون دلار ارز ترجیحی برای ورادت دارو هزینە شدە است، اکنون گفتە می‌شود تنها ١١ میلیون دلار بە این حوزە اختصاص یافتە که تماما مربوط به مواد اولیه ...

Read More »