پخش زنده
Home » اجتماعی و سیاسی » فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران تهدید خبرنگاران در آستانە انتخابات نظام را محکوم کرد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران تهدید خبرنگاران در آستانە انتخابات نظام را محکوم کرد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران با تایید اعمال فشار و تهدید روزنامەنگاران از سوی عوامل سرکوب جمهوری اسلامی، احضار و اخطار بە خبرنگاران را در این رابطە محکوم کرد.

قرارگاه ثاراللە و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با احضار و تهدید از خبرنگاران خواستەاند تا از افشاگری‌ها علیە روند انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی و بە ویژە پوشش جزئیات خبری در مورد کاندیداهای کنار گذاشتە شدە، پرهیز کنند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، در این زمینه تصریح کرد؛ ” سانسور خبری و سرکوب خبرنگاران در جریان انتخابات، نمونه‌ای دیگر از نحوە برخورد نظام جمهوری اسلامی با اهالی رسانە در ایران است.”

بر اساس گزارشات موجود، “دادسرای فرهنگ و رسانە” جمهوری اسلامی بە طور ویژە نسبت بە هرگونە افشاگری و نقد ابراهیم رئیسی بە فعالان حوزە رسانە در ایران هشدار دادە است.

بعد از رد صلاحیت گسترده عوامل جمهوری اسلامی از سوی منتصبین خامنەای در شواری نگهبان، بازوهای سرکوب نظام قرارگاه ثارالله و اطلاعات سپاه با فعالان رسانەای تماس گرفته و بە آنها هشدار دادەاند کە در چارچوب سیاست نظام اخبار و رویدادها را منعکس کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...