پخش زنده
Home » حقوق بشر » نمایندگان پارلمان اروپا با درخواست تحقیق پیرامون «قتل» بهنام محجوبی در بیانیه ای نوشتند: «بهنام محجوبی» مانند دکتر «نورعلی تابنده» مورد «ترور بیولوژیک» قرار گرفت، جان هشت درویش زندانی در خطری بزرگ است

نمایندگان پارلمان اروپا با درخواست تحقیق پیرامون «قتل» بهنام محجوبی در بیانیه ای نوشتند: «بهنام محجوبی» مانند دکتر «نورعلی تابنده» مورد «ترور بیولوژیک» قرار گرفت، جان هشت درویش زندانی در خطری بزرگ است

چهار تن از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران در پی «قتل حکومتی» بهنام محجوبی از طریق مسمومیت دارویی در زندان اوین، با تاکید بر اینکه که رژیم جمهوری اسلامی، «بهنام محجوبی» را نیز مانند دکتر «نورعلی تابنده» مورد ترور بیولوژیک قرار داد، نوشتند:

ما، امضاء کنندگان ذیل از اعضای پارلمان اروپا، از مقامات دولت ایران می خواهیم تا مرگ «بهنام محجوبی» را مورد تحقیق قرار داده و به مفاد قوانین داخلی خودشان دائر بر تامین مراقبت های بهداشتی و پزشکی برای زندانیان پایبند باشند

سرکوب گسترده صوفیان گنابادی که به «ترور بیولوژیکی» رهبر معنوی آنها، دکتر «نورعلی تابنده»، قتل آقای «محمد راجی» زیر شکنجه، و اعدام آقای «محمد ثلاث» از طریق به دار آویختن منجر شد، همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، جوانی به نام بهنام محجوبی، با تجویز مقادیر بیش از حد دارو و در بهداری زندان اوین، به شیوه ای مشابه دکتر «نورعلی تابنده» به «قتل» رسیده است.

رژیم نه تنها بهنام و خانواده اش را در معرض بدترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داد، بلکه پس از اعلام مرگ وی نیز به اعمال این شکنجه ها ادامه داده بدن بی جان او بیش از یک هفته تحت شرایط مصنوعی در بیمارستان نگاه داشت تا پیام های متفاوتی ارسال کند و این تصور غلط را ایجاد کند که بهنام ممکن است هنوز زنده باشد.

دستکاری و شکنجه اجساد پس از کشته شدن آنها در ایران امری غیرعادی نیست و پرونده اخیر اعدام خانم «زهرا اسماعیلی» مثال بارز دیگری را در این مورد ارائه می دهد. خانم اسماعیلی پس از مشاهده اعدام ۱۶ مرد دیگر در برابر چشمانش، دچار ایست قلبی شد و در حالت شوک درگذشت. به گفته وكیل وی، علی رغم این، مراسم اجرای حکم اعدام خانم اسماعیلی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۱ ادامه یافت و جسد بی جان او به دار آویخته شد.

در حال حاضر، هشت صوفی گنابادی در زندان های ایران زندانی هستند که هر یک از آنها در معرض خطر بزرگ قرار گرفتن در معرض خطر «ترور بیولوژیکی» همانند «دکتر نورعلی تابنده» و «بهنام محجوبی» هستند. این امر خصوصاً با توجه به این واقعیت مسلم که رژیم ایران و مقامات زندان همواره در انجام مسئولیتهایشان در زمینه تأمین سلامت و ایمنی زندانیان عقیدتی و سیاسی آشکارا و به طور و پیوسته کوتاهی کرده اند، بسیار نگران کننده است.

برابر مفاد مواد ۴٠،۲۴ ،۴١ ،٧٠ ،١٠۳ ،١١١، ١١٣، ١١۴، ١١۵ و ١١۶ آيیننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامیني و تربیتي ایران مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴، زندانی باید منظما تحت نظارت‌های بهداشتی، پزشکی و روان‌شناسی بوده و بدین لحاظ مسئولیت حفظ امنیت و تامین جانی و سلامتی او بطور کامل برعهده مقامات زندان می باشد. لذا ، مقامات زندان بطور کامل مسئول حفظ تامین امنیت و سلامتی زندانیان می باشند

بنابراین، برای اینکه زندانیان عقیدتی دیگر به سرنوشت آقای «بهنام محجوبی» دچار نشوند ما، اعضای پارلمان اروپا، از دولت ایران می خواهیم که در مورد مرگ «بهنام محجوبی» تحقیق کرده با پایبندی به قوانین مربوطه، مراقبتهای بهداشتی و دارویی مناسب را برای زندانیان فراهم کنند.

همچنین، با توجه به این واقعیت که مقامات رژیم حاکم بر ایران بار دیگر بالاترین میزان اعدام سرانه در جهان را با بیش از ۵۰ اعدام در سه ماه گذشته ثبت کردند، ما نسبت به سلامت و امنیت دراویش زندانی و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای ایران، بسیار نگران هستیم.

اسامی نمایندگان پارلمان اروپا که این بیانیه را منتشر کرده اند به شرح زیر است:

خانم «فریدریکه ریس» سیاستمدار بلژیکی و نماینده پارلمان اروپا از حزب ام ار از ناحیه فرانسه زبان بلژیک

آقای «جووزاس اولکاس» نماینده پارلمان اروپا از لیتوانی جراح و سیاستمدار ، وزیر دفاع ملی و نیز وزیر بهداشت سابق کشور لیتوانی

آقای «دیتمار کوستر» سیاستمدار آلمانی ، دانشمند علوم اجتماعی و نماینده پارلمان اروپا از آلمان . عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب سوسیالیستهای اروپا .

خانم «اوزلم دمیرل» سیاستمدار ترک تبار آلمانی نماینده حزب چپ های آلمان در پارلمان اروپا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...